Ostvarite lakše i brže ciljeve Vašeg udruženja

Dobijte sponzorstvo u iznosu do 10.000$ mesečno za google reklame i pokrenite vaše digitalno prisustvo

Verovatno ranije i niste čuli da ima ovakav tip sponzorstva. Mi verujemo u rezultat i ako ne dobijete sponzorstvo, ne dugujete ništa.

Nebo je granica

Kada dobijete grant, možemo nastaviti da sarađujemo tako što mi kreiramo i vodimo Vaše online kampanje.

Ako nemate resursa i znanja, mi možemo za Vaše udruženje da vodimo kampanje na mesečnom nivou. Pogledajte šta sve dobijate uz odobren projekat.

Mi donosimo rezultate

Šta osim sponzorstva Google-a Vi možete da nam pružite?

Društvene mreže

Ako nemate ko da Vam vodi društvene mreže, to može za Vas činiti naša grupa saradnika.

Analiza vašeg sajta

Niste zadovoljni koliko cilju Vašeg udruženja pomaže trenutni sajt? Ajde da ga zajedno redizajniramo da Vam da rezultate

Vođenje google kampanje

Sa dobijenim sponzorstvom od 10.000$ mesečno, mi možemo da Vam vodimo kampanju da bi ih što bolje iskoristili za Vaše članove i ciljeve Vašeg udruženja.

Strategija

Dozvolite da zajedno napravimo strategiju digitalnog marketinga za Vaše udruženje da dobijete što više članova

Izrada sajta

Ako Vaše udruženje još uvek nema sajt, mi ga možemo napraviti tako da Vam donosi najviše rezultata.

Održavanje sajta

Ne dozvolite da previše plaćate održavanje Vašeg sajta. Mi želimo partnerski odnos sa Vama i da budemo dostupni uvek i da damo prave savete oko održavanja Vašeg sajta.

Saša Dvizac

Osnivač Turmalin-a koji je specijalizovao borbu protiv vetrenjača, otac dvoje dece koji želi da Srbija bude bolje mesto

Nevena Buvač

Filozof pardon Nindža digitalnog marketinga, večiti borac protiv nepravde i podrška akcijama i ciljevima koji šire ljubav i pozitivnu energiju

Naš rad vam daje osmeh na licu.

Lica tima iza uspeha Vašeg udruženja.

Volimo njihovu posvećenost

Šta kažu i kako reaguju naši klijenti kad dobiju donaciju

Upoznajte naše klijente udruženja

Oni veruju u nas

Naša baza klijenata se tek širi, jer dajemo nešto što još uvek niko ne nudi na tržištu Srbije. Konkurišemo u Vaše ime za grant od Google-a u iznosu od 10.000$ mesečno.

I što je najbolje, ako Vaše udruženje ne dobije grant, mi Vam vraćamo Vaš novac. Ajde da sledeći put Vaš logo bude ovde ispod.

Nikakve dalje obaveze prema nama nemate nakon dobijanja sponzorstva osim ako ne želite da Vam mi vodimo kampanje na mesečnom nivou.

Da li želite da konkurišemo za sponzorstvo za Vaše udruženje?

Popunite prijavu i aplicirajte za projekat sa nama.